Mijn favorieten

Woningmarkt Q2 2018 Oss e.o.

WONINGMARKT OSS E.O. OOK OP STOOM!

Samenvattend; t.o.v. het 2e kwartaal 2017;  een gemiddelde verkoopprijs die 6,4% hoger is, een gemiddelde prijs per m2 woonoppervlak die 7,3% hoger is, een verkooptijd die maar liefst 52 % korter is   en een vermindering van het aantal transacties met 6,9%.  Cijfers die we ongeveer een half jaar geleden in de directe omgeving zagen.  Uden-Veghel, Waalwijk-Drunen, en Den Bosch.

Landelijk zien we trend van verhuizingen van mensen uit de stad die vanwege gezinssituatie en betere koopmogelijkheden hun interesse verleggen naar de gebieden en de dorpen rondom de grote steden.  Vanuit Den Bosch naar Maren-kessel en Lith, vanaf de snelweg Arnhem/Eindhoven, zijnde een belangrijke woon-werkverbinding, zijn er nieuwe bovenregionale kopers in Ravenstein, Haren, Herpen en Berghem (Piekenhoef) en in Oss.  Vanuit Oss bestaat een toegenomen belangstelling om te wonen in Lith, Oijen, Haren en Megen, Ravenstein en Herpen. Logisch; e-bikes maken afstanden letterlijk kleiner, overal is internet en AH-togo en Zalando bezorgen ook in de dorpen.  Daarbij bieden de dorpen veel saamhorigheidsgevoel, een super verenigingsleven, een basisschool en kinderopvang, vrijheid en veel ruimte voor jezelf maar zeker ook voor jonge kinderen. De belangstelling voor de stad Oss is er overigens niet minder onder.

Als bijlage is bijgevoegd het landelijk NVM bericht Q2 2018. Op pagina 15 van het bericht is in de getekende weergave goed te zien hoe de regio Oss, Bernheze, Landerd en het vroegere deel van Maasdonk (Hierna te noemen Oss e.o.) zich ontwikkeld t.o.v. de rest van Nederland. In Oss e.o is nog een ontspannen woningmarkt.  De prijsstijging  Oss e.o (6,4  % stijging) loopt samen met de regio Uden/Veghel e.o (6,8 % stijging) en Den Bosch e.o (7,0%).  In Nederland (10,1% stijging.)

In het regionale overleg zien we in ook in Den Bosch en Nijmegen voortgezet dalend aanbod en een duidelijke overspannen woningmarkt. Het aantal transacties is landelijk gedaald en het aanbod geslonken. In vergelijking met het landelijk beeld is in Oss nog een regio met ruim aanbod. Het wordt echter duidelijk krapper. Een markt waarin het nog steeds zeer goed kopen is t.o.v. vele andere regio's in Nederland, door de nog steeds aantrekkelijker prijzen. De woningeigenaar mag daarbij constateren dat zijn bezit in waarde groeit. Het beste evenwicht van Nederland  met op dit moment financieel gezonde uitgangspunten voor iedereen.

Onderstaand een analyse van de 2e kwartaalcijfers 2018 (Q2-2018) voor de gebied gemeente Oss, Landerd, Bernheze e.o.  Zie ook de bijlagen met concrete cijfers voor Oss, Landerd, Bernheze, e.o.

T.o.v. de landelijke ontwikkelingen liet geheel 's-Hertogenbosch afgelopen Q2-2018 een vergelijkbaar overspannen beeld zien. Gebied Oss, Landerd, Bernheze e.o.  valt op door de vanaf het 4e kwartaal 2016 aanwezige meer evenwichtige groei. De gemiddelde verkoopprijs per woning steeg tov Q2-2017 met 6,4 %, de transactieprijs per m2 woonoppervlak steeg met 7,3%.  De gemiddelde verkooptijd is afgenomen met 52 %. De gemiddelde verkooptijd is overigens nog 1,5 x zo hoog als landelijk gemiddeld.  Het nieuwe aanbod loopt, bij een juiste prijsstelling, overigens zeer snel goed door, zeker (ver)nieuwbouw in alle categorieën

Het aantal transacties in Q2-2018 beoordeeld per voortschrijdend halfjaar in Oss e.o 418 woningen, tegen de vergelijkbare periode in 2017 449 woningen. (Dit was overigens een piek-aantal.) Een afname van - 6,9 %,  ten opzichte van landelijk -11,5 % en in geheel Brabant noordoost -7,9 %.
De gemiddelde verkoopprijs in Oss e.o. Q2-2018 € 264.000,-, Q1-2018 € 256.000,-, Q2-2017 € 246.000,- . (landelijk Q2-2018  € 281.000,-) Oss e.o. had door het voornamelijk grondgebonden woonbestand zeer lang een gemiddelde verkoopprijs boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde prijs zit er sedert Q1-16 onder. Kortom het is nog steeds goedkoop wonen in deze regio.

De gemiddelde transactieprijs / m2  woonoppervlak in Oss e.o. Q2-2017 € 1.864,-/m2, Q1-2018 € 1.904,-/m2, Q2-2018 € 1.995,-/m2 (landelijk Q2-2018 € 2.369,-/m2.)

Vrijstaande woningen (-7,3 %) en appartementen (-2,9%) zijn er in Oss Q2-2018 t.o.v. Q2-2017  minder verkocht. Tussenwoningen zijn er eveneens minder verkocht (-10,9%). 2/1-kapper zijn er eveneens minder verkocht. Oorzaak hiervan ligt in minder aanbod en minder keuze in vrijstaande en tussenwoningen. De aangeboden (ver)nieuwbouw heeft in alle categorieën uitstekend gelopen. Men kiezen graag kant en klaar en nieuw. Prijzen van (ver)nieuwbouw liggen hoger in prijs dan gemiddeld en per m2 dan bestaand. Het nieuwbouw aanbod is tijdelijk beperkt in Oss.

De belangstelling/vraag voor appartementen is in Oss toegenomen, met name voor de wat duurdere appartementen boven de € 300.000,-  met een vloer oppervlakte, van 120 m2 en meer. Er is op dit moment een te bescheiden aanbod aan de betere appartementen. Kleinere appartementen lopen goed door. Voor de particuliere belegger ligt de prijs op dit moment vaak alweer behoorlijk hoog. Beleggers kopen op dit moment ook appartementen tot € 170.000,- k.k. en hoger.

Het is goed wonen in de gemeente Oss met al haar diversiteit (23 woonkernen) en vooral bruisend leven. Er gebeuren veel leuke dingen en er is ontzettend veel inzet van allerlei partijen tezamen met de gemeente om het nog verder te verbeteren. Gezien de vergelijking met de cijfers van omliggende gemeenten, gaat het in Oss nog steeds evenwichtig. Wonen, werken en recreëren gaat het beste in een langjarig evenwichtige omgeving. We mogen blij zijn met en trots zijn op de groei en de gedegenheid en nuchterheid van de samenleving in Oss en omgeving, waardoor ook bovenregionale kopers en nieuwe bewoners een gedegen toekomst hebben in Oss, met weinig kans op financiële debacles.

We hebben vertrouwen in een goed 3e kwartaal 2018.

Vragen of opmerkingen;
06-51506581
Regiovertegenwoordiger NVM Oss eo.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring