Mijn favorieten

Woningmarkt cijfers Q4 2019

WIJ WENSEN U ALLE GOEDS VOOR 2020 IN GOEDE GEZONDHEID.
WE HOPEN OP EEN PRACHTIG VASTGOED JAAR.


OSS LANDERD BERNHEZE E.O.;   NA 2 KWARTALEN ( Q1 EN Q2 2019 ) VAN STERKE PRIJSSTIJGINGEN,  EEN AFVLAKKING IN (Q3-2019), EEN BESCHEIDEN PRIJSSTIJGING IN Q4-2019.  (6,1% over afgelopen jaar.)
HET AANTAL VERKOOP TRANSACTIES IS TOEGENOMEN VAN 381 NAAR 403 TOV VORIG JAAR.

HET AANBOD IS WEDEROM MET 20% AFGENOMEN, INCL. HET NIEUWBOUW-AANBOD.
(Algemene signalen;  steeds minder mogelijkheden voor starters, zeker voor alleenstaanden.  Senioren aanbod voor doorstroming naar appartement of bungalow veel te gering.    Grote kansen voor doorstromers door bijzonder lage hypotheekrente ca. 1,4% 10 jaar vast.)

Samenvattend; t.o.v. het 4e kwartaal 2018;  in het 4e kwartaal 2019 een gemiddelde verkoopprijs die 6,1 % hoger is, een gemiddelde prijs per m2 woonoppervlak die 1,0 % hoger is, een verkooptijd die weer wat  toegenomen is en een toename van het aantal transacties met 5,8 %.    In de omgeving;  Uden-Veghel en Den Bosch, is inmiddels een veel te krappe markt te constateren. Hierin volgt Oss, Landerd en Bernheze eo.de komende periode ook daar de hoeveelheid nieuwbouw in 2020 beperkt is.

NIEUWBOUW. Landelijk wordt de nieuwbouwproblematiek zijnde forse prijsstijgingen en afhakende kopers breed gesignaleerd. In Oss e.o. is ook sprake van forse prijsstijgingen maar ligt het nieuwbouw prijsniveau nog steeds fors lager dan elders. Kopers zijn nog steeds enthousiast.  Piekenhoef Berghem, Lithse Land, Oijen, Megen, Zeeland, op een enkele woning na is alles in een korte periode verkocht.  Logisch want de gem. prijs per m2. was en is in Oss e.o. nog altijd ca. 27,5% lager dan Den Bosch e.o. en landelijk.

 Onze eerdere voorspelling voor de woningmarkt prijsstijging in 2019 was tussen de 5 en 7%.  Het is 6,1% geworden.

Onze voorspelling voor 2020 een prijsstijging tussen de 3 en 6 % waarbij alles onder de € 310.000,- een wat forsere prijsstijging zal laten zien, door de verhoogde NHG-grens.Uitdieping.

Landelijk zien we een voortgaande trend van verhuizingen van mensen uit de stad die vanwege gezinssituatie en betere koopmogelijkheden hun interesse verleggen naar de gebieden en de dorpen rondom de grote steden.  Vanuit Den Bosch naar Maren-Kessel, Nuland, Geffen en Lith, Vanaf de snelweg Arnhem/Eindhoven, zijnde een belangrijke woon-werkverbinding, zijn er nieuwe bovenregionale kopers in Zeeland, Nistelrode, Schaijk, Herpen, Ravenstein, Haren, Berghem en in Oss en Heesch.  Vanuit Oss bestaat een toegenomen belangstelling om te wonen in Lith, Oijen, Haren en Megen, Ravenstein en Herpen. Logisch; e-bikes maken afstanden letterlijk kleiner, overal is goed internet en Albert Heijn  en Zalando bezorgen ook in de dorpen.  De belangstelling voor de stad Oss en het naastgelegen Heesch is er overigens niet minder onder. Het feit dat Oss ook een goede directe treinverbinding heeft met Den Bosch /Nijmegen / Arnhem speelt daar een rol in.
De nieuwbouwlokaties in Oss en omliggende dorpen , Landerd, Bernheze kennen een grote belangstelling en drogen nu op.  De vraag naar woningen voor senioren is explosief toegenomen, zijnde appartementen en wonen met slapen en bad op de beg.gr.  Nieuwbouwlokaties als Correllistraat, Mettegeupel, en Oss-west mogen dan ook snel ontwikkelt worden. Hopelijk ook met bungalows en of appartementen.

Ook in Oss e.o is men nu gewend aan meer spanning op de woningmarkt.  De prijsstijging  Oss e.o ( 6,1  % stijging in 1 jaar ) is gelijk met de regio Uden/Veghel e.o ( 6,1 % stijging) en iets lager dan  Den Bosch e.o ( 8,3 %).  In Nederland (7,5 % stijging.)

In het regionale overleg zagen we einde Q4 2019 in Den Bosch en Nijmegen een voortgezette overspannen woningmarkt. Er komt minder balans, door andere hogere bouw- en isolatie-eisen, gasloos, stikstof eisen etc. Verkoop- en aankoop is niet meer vanzelfsprekend, men kiest vaker voor een professionele begeleiding.  In Oss e.o. wordt nog steeds veel woning  en woonoppervlak geboden wordt voor een aantrekkelijke prijs. Transactieprijs per m2 woonoppervlak Oss e.o. € 2087,- / m2. Landelijk € 2662,- per m2.  (Verschil 27,5 %!)

Onderstaand een analyse van de 4e kwartaalcijfers 2019( Q4-2019) voor de gebied gemeente Oss, Landerd, Bernheze e.o. 

T.o.v. de landelijke ontwikkelingen liet geheel 's-Hertogenbosch afgelopen Q4-2019 een nog enigzins vergelijkbaar beeld zien.  Gebied Oss, Landerd, Bernheze e.o. is in de laatste 2 jaar goed ingelopen op de directe omgeving  De gemiddelde verkoopprijs per woning steeg tov Q4-2018 met 6,1 % , de transactieprijs per m2 woonoppervlak steeg met 1.0  %.  De gemiddelde verkooptijd is in Q4-2019 weer wat toegenomen met van 57 naar 58 dagen.   De gemiddelde verkooptijd is overigens nog steeds  44% hoger als landelijk gemiddeld ( 56 dagen tegen 36 dagen) .  Het nieuwe aanbod loopt, bij een juiste prijsstelling, overigens snel en goed door, zeker (ver)nieuwbouw in alle categorieen.

Het aantal transacties in Q4-2019 beoordeeld per voortschrijdend halfjaar in Oss e.o 408 woningen, tegen de vergelijkbare periode in 2018 381  woningen.  Een toename van 5,8 %,  ten opzichte van landelijk 2%  en in geheel Brabant noordoost 3,7 %.
De gemiddelde verkoopprijs in Oss e.o.  Q4-2019 € 317.000,-,   Q3-2019 € 312.000,-, Q3-2018 € 295.000,- . ( Landelijk Q3-2019  € 319.000,-)   Oss e.o. had door het voornamelijk grondgebonden woonbestand zeer lang een gem.verkoopprijs boven het landelijk gemiddelde. De gem. prijs zat er sedert Q1-16 ruim onder, in Q2 en Q3-2019 gingen we er boven, nu Q4 2019 bevinden we ons weer onder het landelijk gemiddeld prijsniveau.
De gemiddelde transactieprijs / m2  woonoppervlak in Oss e.o. Q4-2018 € 2090,-/m2,  Q3-2019 € 2074,-/m2,  Q4-2019  € 2097,-/m2 ( Landelijk Q4-2019 € 2662,-/m2.) 

Tussenwoningen ( +18% ) zijn er meer verkocht.  Twee-kappers ( +13,2% ), hoekwoningen (+14,1%), vrijstaande woningen ( -0,7%) en appartementen ( -13,6%) zijn er in Oss e.o. Q4-2019  tov Q4-2018, minder verkocht.  Oorzaak hiervan ligt in minder aanbod en minder keuze. De aangeboden (ver)nieuwbouw heeft in alle categorieen uitstekend gelopen. Men kiest graag kant en klaar en nieuw.  Prijzen van (ver)nieuwbouw liggen hoger in prijs dan gemiddeld en per m2,  dan gedateerd bestaand. 
Het nieuwbouw aanbod is tijdelijk beperkt in Oss, maar komt hopelijk weer op gang. Wel vragen wij ons zeer zorgelijk af of zaken nu niet echt vastlopen, gezien de politieke keuzen voor onmogelijk uitvoerbare wetgeving, de stapeling van wetgeving en inmiddels de gigantische complexiteit ervan. 
Verder zien we als gevolg van de historisch zeer lage rentestand doorstromers die hun kansen grijpen. Door verkoop van hun woonhuis kan men boetevrij een langjarige rente verplichting van tussen de 3 en 5% terugbrengen naar 1,4% 10 jaar vast . Logisch. Maandlasten gaan enorm omlaag en/of men koopt een veel groter of jonger huis voor dezelfde of lagere woonlasten.

Het is goed wonen in de gemeente Oss, Landerd en Bernheze  met al haar diversiteit  en vooral bruisend leven. Er gebeuren veel leuke dingen en er is ontzettend veel inzet van allerlei partijen tezamen met de gemeenten om het nog verder te verbeteren.
Het stadscentrum Oss kent zeker detailhandelsproblemen maar ook veel prachtige ontwikkelingen, de centrum zijstraatjes kennen inmiddels een geweldige sfeer met goede horeca. Er wordt steeds meer gewoond boven winkels (Actief subsidiebeleid gem. Oss, tezamen met veel Osse ondernemers, vastgoedbeleggers die met geld, risico  en veel liefde panden verbouwen en gevels bijzonder fraai maken.)  Een oud klooster met omgeving fraterspark  ( Kantoor Berghege ) wordt / is in oude luister gerestaureerd en gaat dadelijk opnieuw het voltallige bedrijfsbureau huisvesten. Onze collega van der Krabben die terug is in haar prachtige gerestaureerde kantoor aan de Kruisstraat.  De fam. Kemkens die met niet aflatende ijver alles doet om karakter te behouden of te brengen op diverse plaatsen in Oss.  Het is prachtig en bijzonder indrukwekkend om te zien.

We hebben vertrouwen in een goed 1e kwartaal 2020.  Ook in Oss e.o. wordt door ons 4 tot 6% prijsstijging verwacht  in 2020.

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring