• wilgendaal-320x170

 • verkleind
 • Nieuwe Artist Impression kleiner
 • Maazen vd Dijkwoningen Lith View 1 016M HR V02 kleiner
 • Project Wilgendaal, Herpen
 • lith oost vrije sector kavels !
 • Het paradijs Haren
 • Dijkwoningen Lith
 • Te huur: Kantoorruimte op de Gotenweg. Per direct beschikbaar ruimte K
 • Te huur: Kantoorruimte op de Rossinistraat
 • EEN JUISTE KANTOOR KEUZE MAKEN DOET U MET ONS ! BEL !
 • Dorpenweg Ravenstein
 • TE HUUR BEGIJNENSTRAAT 315 M2 € 2200 PER MAAND EXCL. SERVICE KOSTEN, EXCL. BTW. OOK IN DELEN TE HUUR

Makelaar aan het woord

VOORWOORD;

In het regionale overleg zien we in de ons omliggende plaatsen constateringen van sterk dalend aanbod en ook signalen van een overspannen woningmarkt.  In Oss en omgeving mogen we constateren dat we een evenwichtige groei hebben ingezet, zowel kwa prijs als wat betreft transactie aantallen.  Een markt waarin het nog steeds zeer goed kopen is tov vele andere regio's in Nederland, door de nog steeds aantrekkelijke prijzen.  De woningeigenaar mag daarbij constateren dat zijn bezit in waarde groeit.   Een super evenwicht met financieel gezonde uitgangspunten voor iedereen.


Onderstaand een analyse van de 1e kwartaalcijfers 2017( Q1-2017) voor de gebied gemeente Oss, Landerd, Bernheze e.o.  Bijgevoegd zijn enige cijfers voor Nederland,  voor Brabant noordoost, en de deelgebieden.

T.o.v. de landelijke ontwikkelingen liet geheel Brabant Noordoost afgelopen Q1-2017 een vergelijkbaar beeld zien.  Gebied Oss, Landerd, Bernheze e.o.  valt op door de op dit moment vanaf het 4e kwartaal 2016 aanwezige super evenwichtige groei, zowel in transactie-volume als in prijs. De gemiddelde verkoopprijs per woning steeg tov Q1-2016 met 5,9% , de transactieprijs per m2 woonoppervlak steeg met 5,6 %.  De gemiddelde verkooptijd is wat opgelopen, doordat ook "het oud zeer in de hogere prijsklasse" nu verkocht wordt.  Het nieuwe aanbod loopt, bij een juiste prijsstelling, goed en snel door.

Het aantal transacties in Q1-2017 beoordeeld per voortschrijdend halfjaar in Oss e.o bedraagt 475 woningen, tegen de vergelijkbare periode in 2016 368 woningen.  Een toename van + 29,2%,  ten opzichte van landelijk + 13,1%     en in geheel Brabant noordoost + 25,1%
De gemiddelde verkoopprijs in Oss e.o.  Q1-2017 € 239.000,-,   Q4-2016 € 242.000,-, Q1-2016 € 223.000,- . ( landelijk Q1-2017  € 243.000,-)   Oss e.o. had door het voornamelijk grondgebonden woonbestand zeer lang een gem.verkoopprijs boven het landelijk gemiddelde. De gem. prijs zit er sedert Q1-16 onder. Deze tendens  is wat gekeerd in Q3-2016 en het verschil weer wat kleiner.
De gemiddelde transactieprijs / m2  woonoppervlak in Oss e.o. Q1-2016 € 1726,-/m2,  Q4-2016 € 1759,-/m2,  Q1-2017  € 1821,-/m2 ( landelijk Q1-2016 € 2153,-/m2.)

Van alle typen woningen zijn er in Oss Q1-2017  tov Q1-2016  meer verkocht. Opvallend is ook de sterke toename van het aantal verkopen van vrijstaande huizen; 50% meer !

De belangstelling/vraag voor appartementen is overigens in Oss zeker toegenomen, metname voor de wat duurdere appartementen boven de € 250.000,-  met een vloer opp., van 100 m2 en meer.  Er is op dit moment een te bescheiden aanbod aan de betere appartementen.  Wel is er nog een groot aanbod aan kleinere appartementen die met regelmaat gekocht worden door de particuliere belegger die gaat verhuren.

Het is goed wonen in de gemeente Oss met al haar diversiteit ( 23 woonkernen) en vooral bruisend leven. Er gebeuren veel leuke dingen en er is ontzettend veel inzet van allerlei partijen tezamen met de gemeente om het nog verder te verbeteren.  Gezien de vergelijking met de cijfers van omliggende gemeenten, is er ook in Oss resultaat.  We mogen blij zijn met en trots zijn op de hele lichte groei die ingezet is en de gedegenheid en nuchterheid van de samenleving in Oss en omgeving, waardoor ook kopers en nieuwe bewoners een gedegen toekomst hebben in Oss, met weinig kans op financiéle debacles.

We hopen op een goed 2e kwartaal 2017  met ook voor Oss een voortgezette positieve trend.