• wilgendaal-320x170

 • verkleind
 • Nieuwe Artist Impression kleiner
 • Maazen vd Dijkwoningen Lith View 1 016M HR V02 kleiner
 • Project Wilgendaal, Herpen
 • lith oost vrije sector kavels !
 • Het paradijs Haren
 • Dijkwoningen Lith
 • Te huur: Kantoorruimte op de Gotenweg. Per direct beschikbaar ruimte K
 • Te huur: Kantoorruimte op de Rossinistraat
 • EEN JUISTE KANTOOR KEUZE MAKEN DOET U MET ONS ! BEL !
 • Dorpenweg Ravenstein
 • TE HUUR BEGIJNENSTRAAT 315 M2 € 2200 PER MAAND EXCL. SERVICE KOSTEN, EXCL. BTW. OOK IN DELEN TE HUUR

Makelaar aan het woord

Met plezier hierbij een korte analyse van de eerste kwartaalcijfers 2016( Q1-2016) voor de gemeente Oss en omgeving. ( Gem Oss-Landerd-Bernheze ) 

T.o.v. de landelijke ontwikkelingen liet heel Brabant Noordoost afgelopen Q1-2016 een afwijkend beeld zien.  Brabant Noordoost loopt achter op de landelijke ontwikkeling kwa prijs.  Oss e.o. valt op, door de bovengemiddelde daling van de verkooptijd van woningen. Het oud zeer is voor het grootste deel verkocht.
Het aantal transacties in Q1-2016 beoordeeld per voortschrijdend halfjaar in Oss e.o bedraagt 385 woningen, tegen de vergelijkbare periode in 2015 342 woningen. Stijging 12,5% tov landelijk 16,6 %
De gemiddelde verkoopprijs in Oss  Q1-2015 € 223.000,-,   Q4-2015 € 230.000,-, Q1-2016 € 224.000,- . ( landelijk Q1-2016  € 226.000,-)   Oss e.o. had door het voornamelijk grondgebonden woonbestand zeer lang een gem.verkoopprijs boven het landelijk gemiddelde, nu gaat de gem. prijs er iets onder.
De gemiddelde transactieprijs / m2  woonoppervlak  Q1-2015 € 1699,-/m2,  Q4-2015 € 1696,-/m2, Q1-2016 € 1720,-/m2 ( landelijk Q1-2016 € 2044,-/m2.
Conclusie de prijzen van woningen in Oss  e.o. zijn al bijna een jaar bestendig stabiel.  De gemiddelde verkoopprijs is wat afgenomen, de gemiddelde verkoopprijs per m2 woonopp. is wat toegenomen.
Van alle typen woningen zijn er in Oss Q1-2016  tov Q1-2015 meer verkocht, behalve de tussenwoningen. Tov  Q4-2015 van alle woningen iets minder, dat is echter seizoengebonden.  De landelijke voortgezette euforie over de revival van de appartementen zien we in Oss niet.  Het aandeel appartementen in de totale verkopen is landelijk bijna 30%. In Oss is dat op dit moment 18%.  Er zit een licht stijgende lijn in.  Het mag nog wat beter, er is echter maar beperkt kwalitatief goed aanbod!

Het aantal dagen dat een woning in de verkoop staat in Oss in Q1-2015  249 dagen,   Q4-2015   176 dagen,  Q1-2016  149 dagen.  De oude voorraad is voor een groot deel verkocht.  Verkooptijd landelijk  108 dagen.

Conclusies;  zowel bij landelijke vergelijking,  als bij vergelijking met Brabant noordoost valt op dat de regio Oss met een gemiddelde verkoopprijs van € 1720,-  m2  tegen een gemiddelde prijs in Brabant noordoost van € 1885,- /m2  en een landelijk prijs van € 2044,-/m2  bijzonder veel meer m2. woonoppervlak blijft bieden voor hetzelfde geld.
Gezien de aanhoudend hoge verkoopaantallen lijken kopers dat ontdekt te hebben, men heeft echter nog niet de bereidheid en/of de mogelijkheid in Oss er meer voor te betalen.  

Noot; Dit zou een signaal kunnen zijn om de beslissing de Osse starterslening per eind 2016 te stoppen, opnieuw te heroverwegen. 
De  kopers in Oss e.o. worden lijkt het belemmerd door het gemiddeld wat lager inkomen, terwijl bouwkosten door vereiste hogere epg normen en een landelijk hogere bouwactiviteit verder oplopen.  Dit kan belemmerend gaan werken.

Het is goed wonen in de gemeente Oss met al haar diversiteit en vooral bruisend leven. Er gebeuren veel leuke dingen.

Hopend op een minstens even goed tweede kwartaal 2016 laat ik de lezers in overpeinzing.